TRISTAR24

Środki UE

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii, dzięki której możliwe będzie uruchomienie produkcji okien, które charakteryzować się będą niespotykanymi dotąd parametrami jakościowymi oraz funkcjonalnymi. Cel ten zostanie osiągnięty przez utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz uruchomienie w nim kompletnej linii produkcyjnej, służącej do produkcji innowacyjnej gamy wielkogabarytowej stolarki otworowej.

Planowanym efektem projektu będzie wdrożenie do produkcji nowych okien o znacznie poprawionych parametrach, wyprodukowanych w innowacyjnej technologii. Podniesieniu ulegnie poziom innowacyjności przedsiębiorstwa na skutek wdrożenia technologii będącej wynikiem najnowszych osiągnięć badawczo-rozwojowych. W rezultacie, na rynku pojawią się zupełnie nowe wyroby o atrybutach mechanicznych oraz jakościowych, niespotykanych dotychczas, które zrewolucjonizują branżę budowlaną znajdując szerokie zastosowanie podczas konstrukcji budynków rozmaitego przeznaczenia, zarówno lokali mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej. Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa zaawansowanych technologicznie, nowatorskich produktów przyczyni się z kolei do trwałego umocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynkach docelowych.

Realizacja inwestycji przyczyniać będzie się również do ochrony środowiska naturalnego poprzez poprawę parametrów szczelności produkowanych okien, co oczywiście przełoży się na zmniejszenie strat ciepła w wyposażonych w innowacyjne okna budynków, a tym samym poprawi stopień ich energooszczędności. To wpłynie korzystnie nie tylko na finanse końcowych odbiorców okien, ale również na zmniejszenie ogólnego zapotrzebowania na energię związaną z ogrzewaniem budynków, przekładając się tym samym na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 10 774 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 921 850,00 PLN

tablica-tristar-ueLOGO

Tristar Technology Sp. z o.o.
ul. Gdańska 1 i, 80-044 Trąbki Wielkie

+48 583 509 846
kontakt@tristar24.pl

Copyright © 2021 TRISTAR24. All rights reserved.