TRISTAR24

Okna

Wielkogabarytowa stolarka okienna z PVC na podstawie wyników własnych prac B+R

Nowe produkty w postaci gamy wielkogabarytowej stolarki okiennej, dzięki wdrożonej technologii zostaną wyposażone w wielowarstwową uszczelkę dla przesuwanych, bezprzylgowych skojarzeń. Opracowana uszczelka składa się z trzech warstw, które stanowią spienione kompozyty poliuretanowe o zróżnicowanym stopniu elastyczności. Dodatkowo górna warstwa uszczelki pokryta jest termoplastyczną powłoką poślizgową. Istotny jest fakt, że opracowany skład uszczelki wyklucza konieczności stosowania dodatkowych środków adhezyjnych pomiędzy poszczególnymi jej warstwami. Opracowana uszczelka cechuje się przede wszystkim zwiększoną izolacyjnością cieplną i wytrzymałością na ściskanie oraz dobrymi właściwościami poślizgowymi.

Powyższe rozwiązanie zostało opatentowane pod numerem P.425685 „Wielowarstwowa uszczelka ślizgowa” przez Urząd Patentowy RP

Tristar Technology Sp. z o.o.
ul. Gdańska 1 i, 80-044 Trąbki Wielkie

+48 583 509 846
kontakt@tristar24.pl

Copyright © 2021 TRISTAR24. All rights reserved.